O autorce

VLADIMÍRA DOBEŠOVÁ je spisovatelka a učitelka češtiny jako cizího jazyka.
Ve své autorské tvorbě se zaměřuje na literaturu pro děti: O princezně Klárce a jiné
pohádky (Nové Město Praha, 2001), Maminko, přečtu ti pohádku (Fragment, 2005) a
knihy s příběhy Cáka a Flíčka (Victoria Art Production, 2016). Češtinu jako cizí jazyk učí
od roku 2006. V současné době pracuje v Integračním centru pro cizince v Hradci Králové
jako koordinátorka vzdělávacích a kulturních aktivit a lektorka jazykových kurzů.

Copyright © 2000 - 2022. Všechna práva vyhrazena. Obchodní podmínky