Reference

Mgr. Květa Kopecká

Jsem lektorkou češtiny pro cizince v Integračním centru pro cizince v Náchodě. Učebnici používám pro výuku Vietnamců. Líbí se mi nápad, že průvodcem učebnicí je mladý Tomáš se svými kamarády a že texty jsou situovány do českého prostředí. Velmi mi pomáhají okénka se slovní zásobou zvláště u abstraktních pojmů, které se obtížně vysvětlují. Studentům velmi pomáhají přehledné tabulky gramatiky ( Vietnamcům činí potíže pamatovat si koncovky jednotlivých pádů u podstatných jmen, ale s pomocí tabulek jsou schopni požadovaný tvar správně vytvořit). Jsem velmi vděčná, že kniha je doplněna poslechovým CD. Další výhodou jsou cvičení zařazená hned za novým učivem. Navíc mohou studenti do knihy tato cvičení sami doplňovat a lektor nemusí nic kopírovat. Výběr témat jednotlivých lekcí je z běžného života, stejně i výběr gramatiky je průřezem základního učiva. Při jednotlivých lekcích učebnici využívám jako hlavní zdroj, ale doplňuji ji ještě dalšími texty a obrázky.

 

Mgr. Monika Janouchová

Učebnici Žijeme v Česku, mluvíme česky autorky Vlaďky Kopczykové-Dobešové používám jako hlavní materiál při výuce v Integrační centru pro cizince v Jičíně. Je vydána v několika jazykových verzích, což je velkou předností především v kurzech, které navštěvují studenti z různých koutů světa. Všichni tedy mají stejnou českou učebnici s překlady slovíček do svého mateřského jazyka. Průvodci lekcemi jsou mladí lidé. Témata textů jednotlivých lekcí jsou zaměřena na každodenní situace – dialogy mezi studenty, kamarády, ve škole, u lékaře, … Nahrávky na přiloženém CD namluvené mimo jiné herci Klicperova divadla jsou zřetelné a přitom přirozené. Hlas, výslovnost a přednes - zvláště Pavly Tomicové - je pro mě příjemným bonusem.  S poslechem pracujeme každou hodinu, protože studenti v Integračních centrech mají problémy především s výslovností. K důkladnějšímu procvičení jednotlivých jazykových jevů využívám i cvičení z dalších učebnic českého jazyka pro cizince.

 

Mgr. Jitka Křížková

Jsem lektorkou češtiny pro cizince v Integračním centru pro cizince v Hradci Králové. Na základě bohatých zkušeností paní Vlaďky Dobešové z mnoha let lektorské práce a z poznání potřeb studentů vznikla učebnice Žijeme v Česku, umíme česky. Témata vycházejí ze zážitků a životních situací, které provázejí každodenní život cizinců u nás. Obsah gramatické části je srovnatelný s kompletním učivem pro české žáky základní školy. Tuto učebnici doporučuji pro mírně pokročilé a pokročilé studenty, zvláště ruské a ukrajinské rodilé mluvčí. Jako doplňkový materiál může pomoci lektorům češtiny při výuce studentů mluvících anglicky a španělsky. Zvláště bych chtěla doporučit vietnamskou mutaci učebnice, která se podle mých zkušeností v práci se studenty z Vietnamu velice osvědčuje.

S narůstajícím přílivem přistěhovalců roste potřeba jejich kvalitní a časově úsporné výuky českého jazyka. K tomu, aby se cizinci mohli uplatnit na trhu práce a později skládat zkoušky nutné k nabytí občanství, musí v co nejkratším čase zvládnout základy jazyka a to právě s akcentem na běžné situace každodenního života. Kniha paní Dobešové může být právě pro takovou výuku českého jazyka dobrým pomocníkem pro lektory i studenty.

 

PhDr. Iva Novotná - Česko-ruská základní škola VĚDA

Učebnice vymezuje obsah prvotního vzdělávání v českém jazyce pro cizince a systematizuje soubor poznatků daného předmětu. Podávané informace jsou žákům dostupné. Učebnice je systematizována a vymezuje posloupnost jednotlivých částí učiva. Učivo je logicky rozčleněno. Žák si učivo snadno osvojuje, fixuje (upevňuje) a kontroluje (pomocí učebních zadání). Tato učebnice plní funkci i sebevzdělávací, stimuluje žáky k aktivitě, dává jim prostor pro samostatnou práci i samostudium.

 

Reportáž - Naše zprávy, stopa 7:12min.TV Barrandov 13.3.2016 - http://www.barrandov.tv/video/59221-nase-zpravy-13-3-2016

 

Mgr. Hana Friedlová - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

Učebnice Žijeme v Česku, umíme česky patří mezi velmi vydařené učebnice češtiny pro cizince. Vedle přehledně zpracované gramatiky učebnice obsahuje zajímavé krátké články se slovní zásobou a kvalitní CD. Pestrá škála cvičení je doplněna vkusnými obrázky.Obohacujícím prvkem jsou různé křížovky a také texty českých písní. Nový pracovní sešit obsahuje praktická cvičení na doplňování, obrázky a přehledné a stručné gramatické tabulky. Tuto učebnici s pracovním sešitem mohu doporučit každému učiteli češtiny a jeho žákům.

 

 

 

 

 

Copyright © 2000 - 2022. Všechna práva vyhrazena. Obchodní podmínky